Upozornění na stavební práce v okolí jezera Milada

V roce 2017 budou průběžně pokračovat stavební práce v okolí jezera Milada. Jedná se zejména o další etapy oprav komunikací a práce na vodohospodářské soustavě jezera. Harmonogram prací je přizpůsoben letní sezóně tak, aby byl co nejméně narušen provoz v okolí jezera a komfort návštěvníků lokality. V tomto roce se jedná o dvě fáze harmonogramu stavebních prací.

Z důvodu realizace akce „Křížení příkopu A s Modlanským potokem“ v západní části jezera pod obcí Roudníky jsou s platností od 13. 6. 2017 uzavřeny některé komunikace v místě stavby.
Přehledně jsou uzavřené komunikace znázorněny na přiložené fotomapě. Jako objízdnou či obchůznou trasu lze použít nově vybudovanou cestu na západním svahu případně další komunikace v okolí.
V místě stavby dbejte zvýšené opatrnosti zejména z důvodu prováděných hlubokých výkopů a pohybu stavební techniky!!!

A. červen – září 2017

V období hlavní sezóny budou probíhat práce na třech úsecích komunikací a práce na prvním úseku rekonstrukce přeložky Modlanského potoka. Přehledně jsou plánované stavební práce zakresleny v přiložené mapě, vč. popisu a termínů realizace.

Komunikace:    

Vodohospodářská soustava JCH:

B. září – listopad 2017

V období po hlavní části sezóny budou pokračovat práce na opravě komunikací (celkem i práce na vodohospodářské soustavě jezera.

Komunikace:

Vodohospodářská soustava jezera:

Здесь новые шаблоны для dle