Výzva na poskytování služeb 2019

Naši milí příznivci,
vyhlašujeme Výzvu k podání nabídek na poskytování služeb v zájmovém území jezera Milada v sezóně 2019! Zašlete nám své nabídky do konce února 2019.

Palivový kombinát Ústí, státní podnik, který má právo hospodařit s dotčenými pozemky ve vlastnictví státu (dále jen „vyhlašovatel nebo PKÚ, s. p.“), na základě dohody o spolupráci s Dobrovolným svazkem obcí Jezero Milada (DSOJM), si dovoluje tímto vyzvat případné zájemce o poskytování služeb a aktivit návštěvníkům jezera Milada v sezóně 2019 k předložení nabídek za níže uvedených podmínek.

Služby a aktivity:
- občerstvení
- sportovní aktivity
- příměstský tábor, provozování tábořiště, přírodovědné kroužky apod.
- další rekreační aktivity

Provozní doba nabídky výše uvedených služeb a aktivit bude omezena v pracovní dny (mimo pátku) od 08:00 do 22:00 hod a v pátek a ve dnech pracovního volna nebo pracovního klidu od 08:00 hod do 24 hod. Veřejná produkce hudby v rámci běžného provozování služby či aktivity musí být na přiměřené a neobtěžující úrovni.

Předmětem této výzvy a jejího hodnocení není nabídka organizování hromadných společenských, hudebních a sportovních akcí. Povolení těchto akcí musí být předmětem samostatné písemné žádosti, v rámci níž budou stanoveny konkrétní podmínky souhlasu k jejímu uspořádání. Na povolení těchto akcí není v souvislosti s touto výzvou žádný právní nárok.

Základní podmínky nabídky

Здесь новые шаблоны для dle