Aktuality

Labutě s kroužkovacím límcem

Na základě sdělení zaměstnance kroužkovací stanice Národního muzea Praha byly v rámci výzkumu, v působnosti celé ČR, vytipované labutě okroužkovány tzv. kroužkovacím límcem s unikátním kódem (viz foto).
Sdělujeme, že se nejedná o nehodu (labuť není zraněna plechovkou, drátem apod.) a prosíme veřejnost, aby v případě, že takovou labuť zahlédne na jezerech Milada či Most nevolala záchranné stanice či městskou policii.

Zájemci o volné pozice k poskytování služeb v lokalitě jezera Milada byli vybráni

Na základě II. výzvy na poskytování služeb v lokalitě jezera Milada byly na volné pozice vybrány dvě nabídky. Hodnotící komise složená ze zástupců PKÚ, s. p. a Dobrovolného svazku obcí jezera Milada rozhodla o umístění nových služeb a na pláži Trmice si tak návštěvníci budou moci zapůjčit paddleboardy nebo kánoe a na pláži Roudníky jim bude k dispozici občerstvení v podobě alkoholických a nealkoholických nápojů. Děkujeme všem, kteří projevili zájem o spolupráci a zlepšování služeb na jezeře Milada.

Severozápad
www.europa.eu Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj www.nuts2severozapad.cz