Der freiwillige Gemeindeverband See Milada wurde am 10. Januar 2006 gegründet.

Der Gründungszweck des Gemeindeverbandes ist, die gemeinsamen Interessen der Mitgliedsgemeinden zu schützen, materielle und organisatorische Bedingungen für Lösung von gemeinsamen Aktivitäten, Problemen und Projekten der Mitgliedsgemeinden im revitalisierten Gebiet nach dem ehemaligen Tagebau Chabařovice zu schaffen.

Der Gegenstand der Tätigkeit des Gemeindeverbandes ist vorzugsweise auf gemeinsame Aktivitäten in diesen Bereichen gerichtet: die Revitalisierung des Gebietes und der Aufbau der Infrastruktur für Reiseverkehr, die Entwicklung für Rekreation und Touristenverkehr im revitalisierten Gebiet, gemeinsame Aktivitäten im Natur- und Umweltschutz, und gemeinsame Propagation der Mitgliedsgemeinden und Marketingaktivitäten gerichtet zur Entwicklung des ganzen Interessengebietes um den See Milada herum.Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu - „Poskytování právních služeb pro Dobrovolný svazek obcí jezera Milada“.

Zpráva o hodnocení nabídek a oznámení výběru nejvhodnější nabídky (.zip, 489kB)

Rámcová smlouva (.pdf, 280kB)

V souladu s ustanovením § 27 a § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a vnitřního předpisu Dobrovolného svazku obcí jezera Milada o veřejných zakázkách ze dne 2. 2. 2017 (dále jen „vnitřní předpis“), Vás tímto, vyzývám k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Poskytování právních služeb pro Dobrovolný svazek obcí jezera Milada“.

1. Identifikační údaje veřejného zadavatele:
subjekt: Dobrovolný svazek obcí jezera Milada
sídlo: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí n/L
IČO: 75072483
Zastoupeno: Ing. Věrou Nechybovou, primátorkou a předsedkyní správní rady DSOJM
Osoba oprávněna jednat za zadavatele: člen správní rady nebo tajemník DSOJM
Telefon: +420 475 271 697
Pracovníci poskytující informace ve věcech veřejné zakázky: Mgr. Jan Husák, vedoucí oddělení koncepcí, Odboru strategického rozvoje
Telefon: +420 475 271 253
e-mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

2. Informace o předmětu veřejné zakázky
Název veřejné zakázky: „Poskytování právních služeb pro Dobrovolný svazek obcí jezera Milada“
Předpokládaná hodnota: 454 520,- Kč bez DPH (částka je maximální a nepřekročitelná)
Druh veřejné zakázky: služby
Výsledek výběrového řízení:
Předpokládané uzavření smlouvy: uzavření rámcové smlouvy: březen 2018
Režim veřejné zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu
Přípustnost variantnosti nabídky: Ne

Dokumenty ke stažení (.zip, 926kB)

Здесь новые шаблоны для dle
Mapa území Jezera Milada
Severozápad
www.europa.eu Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj www.nuts2severozapad.cz