Aktuality

Ukončení sezóny 2015

Ukončení sezony s vílou Miladou.V neděli 11.10. 2015 od 14 do 22 hodin na hlavní pláži. Návštěvníci se mohou svézt naším ZOO vláčkem a také budou k vidění hydroplány.
Akce je připravena ve spolupráci s Městským obvodem Ústí nad Labem - město.
Akci Ukončení sezony  s vílou Miladou podporuje Nadace ČEZ v rámci projektu "Milada - jezero pro všechny lidi".

 

Komentované prohlídky jezera Milada

Jezero Milada má za sebou další nevšední akci. Tentokrát byla určena zejména cyklistům a konala se v rámci Evropského týdne mobility, který každoročně probíhá ve dnech 16. až dvaadvacátého září. Výstava prací studentů architektury probíhá v Muzeu města Chabařovice a mezi účastníky cyklistického výletu vzbudila velký ohlas.

Cyklistický výlet ETM 2015

V rámci komentované projížďky zveme na vernisáž výstavy projektů studentů architektury FA ČVUT v Praze vypracovaných v atelierech Jiřího Klokočky (Ústav urbanismu) a Henryho Hansona (Ústav prostorového vnímání) v letním semestru 2015. Vernisáž, v průběhu které můžete diskutovat s ústeckými architekty o návrzích, začne od 13.00 v Chabařovicích v Městském muezu. Bude připraveno malé občerstvení. Studie řešily širší okolí Jezera Milada v různých pohledech od iniciáčních míst přístupu k jezeru, celistvého areálu zážitkových a rekreačních aktivit až po umístění nového osídlení. Návrh slouží jako iniciační inspirace jakým směrem toto rekultivované území směrovat.

Harmonogram postupu prací

Doplňující stabilizační prvky břehové linie jezera Milada

4.9. – 25.9.2015 Návoz štěrku a kačírku na deponie (vrátnice Zalužany a Trmice), zřízení ZS.
11.9. – 18.9.2015 Práce na SO - 02 Západ (Návoz a rozprostření štěrkových vrstev dle PD).
16.9. – 23.9.2015 Práce na SO - 03 Sever (Návoz a rozprostření štěrkových vrstev dle PD).
24.9. – 30.9.2015 Práce na SO - 01 Jih (Návoz a rozprostření štěrkových vrstev dle PD, pokládka geotextilie).
1.10. - 15.10.2015 Práce na SO - 04 Východ (Návoz a rozprostření štěrkových vrstev dle PD).

Severozápad
www.europa.eu Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj www.nuts2severozapad.cz