Aktuality

Upozornění na odstřel černé spárkaté zvěře na JCH

Myslivecké sdružení Chabařovice upozornilo PKÚ, s. p. na plošný odlov černé spárkaté zvěře, který proběhne dne 17.11.2015 v jižní části zájmového území jezera Milada za účasti cca 80 myslivců. Odlov bude zahájen v 8:00 hod u obce Roudníky, lovci budou postupovat směrem k východu k Rabenovu a zpět.

V zájmu vlastního bezpečí není doporučeno vstupovat v době plošného odlovu do zájmového území jezera Milada.

Ukončení sezóny 2015

Ukončení sezony s vílou Miladou.V neděli 11.10. 2015 od 14 do 22 hodin na hlavní pláži. Návštěvníci se mohou svézt naším ZOO vláčkem a také budou k vidění hydroplány.
Akce je připravena ve spolupráci s Městským obvodem Ústí nad Labem - město.
Akci Ukončení sezony  s vílou Miladou podporuje Nadace ČEZ v rámci projektu "Milada - jezero pro všechny lidi".

 

Komentované prohlídky jezera Milada

Jezero Milada má za sebou další nevšední akci. Tentokrát byla určena zejména cyklistům a konala se v rámci Evropského týdne mobility, který každoročně probíhá ve dnech 16. až dvaadvacátého září. Výstava prací studentů architektury probíhá v Muzeu města Chabařovice a mezi účastníky cyklistického výletu vzbudila velký ohlas.

Cyklistický výlet ETM 2015

V rámci komentované projížďky zveme na vernisáž výstavy projektů studentů architektury FA ČVUT v Praze vypracovaných v atelierech Jiřího Klokočky (Ústav urbanismu) a Henryho Hansona (Ústav prostorového vnímání) v letním semestru 2015. Vernisáž, v průběhu které můžete diskutovat s ústeckými architekty o návrzích, začne od 13.00 v Chabařovicích v Městském muezu. Bude připraveno malé občerstvení. Studie řešily širší okolí Jezera Milada v různých pohledech od iniciáčních míst přístupu k jezeru, celistvého areálu zážitkových a rekreačních aktivit až po umístění nového osídlení. Návrh slouží jako iniciační inspirace jakým směrem toto rekultivované území směrovat.

Severozápad
www.europa.eu Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj www.nuts2severozapad.cz