O jezeře

Běh upřímných srdcí 2017

Druhý ročník Běhu upřímných srdcí na jezeře Milada 2. 9. 2017

Myšlenku, jak pomáhat a přitom se zapojit do sportovních aktivit v našem regionu, Nadační fond Upřímné srdce zrealizoval minulý rok. Na start prvního ročníku se tehdy postavilo bezmála 300 nadšenců. Užít si den, proběhnou se a také si připomenout, že jsou mezi námi hendikepovaní lidé a sportovně nadané děti ze sociálně slabších skupin, které potřebují pomoci, to vše bylo beze zbytku splněno. Vybraná částka byla v plné výši předána dětem, kterým nadační fond pomáhá.

Číst dál: Běh upřímných srdcí 2017

Výtvarná a literární soutěž

Dovolte, abychom Vás co nejsrdečněji pozvali na výstavu výtvarných a literárních děl ze soutěže s vílou Miladou.
Od 24.10.2015 do 29.11.2015 můžete přijít hlasovat do prostor Collegia Bohemica v Muzeu v Ústí nad Labem pro nejlepší výtvarné či literární dílo, které vytvořily převážně děti ze základních škol, uměleckých škol, domů dětí a mládeže.

Číst dál: Výtvarná a literární soutěž

Pocitová mapa

Fórum Zdravého města Ústí nad Labem – 11. 11. 2015

Na podzimním Fóru Zdravého města Ústí nad Labem dostali občané města příležitost vyjádřit se k situaci v Ústí nad Labem pomocí konceptu mentálních map, konkrétně pocitové mapy. Snahou bylo občanům města nabídnout zajímavý prostředek k identifikaci problémů a příležitostí spojených s konkrétním prostorem. Tento výstup bude využit jako jeden ze vstupů pro implementaci Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020.

 Občané města dostali možnost do mapového podkladu s popisky katastrálních území (bez dalších místních názvů, aby jim nebyla žádná informace podsouvána) vyjádřit 6 pocitů spjatých s konkrétním místem (tady jsem na město hrdý - bíle, sem bych vzal návštěvu - žlutě, tady trávím volný čas - zeleně, tady vidím potenciál - modře, tady je to ošklivé - červeně a tady je to nebezpečné – červeně s křížkem) a případně ji doplnit i o textovou část, kde bylo možné důvody umístnění značek rozepsat. Vůbec největší počet pozitivních značek (včetně těch indikujících potenciál pro rozvoj) bylo umístěno u Jezera Milada. Kromě Milady byla za hlavní zónu s rozvojovým potenciálem identifikována Mariánská skála.

Severozápad
www.europa.eu Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj www.nuts2severozapad.cz